سرپرست هيات شمشيربازي استان مازندران منصوب شد 


دكتر عليرضا پورسلمان رييس فدراسيون شمشيربازي طي حكمي سيد اسماعيل هاشمي را به عنوان سرپرست هيات استان مازندرانمنصوب كرد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون شمشيربازي، سيد اسماعيل هاشمي با حضور در محل فدراسيون شمشيربازي حكم خود را به عنوانسرپرست هيات استان مازندران دريافت كرد.

دكتر پورسلمان ضمن اهداي حكم سرپرستي وي، ابراز اميدواري كرد كه هاشمي با حضور در هيات شمشيربازي استان مازندران ضمنرسيدگي به امور جاري اين هيات، شرايط را براي برگزاري انتخابات قانونمند مهيا كُند.

پيش از اهداي حكم سرپرستي هاشمي توسط پورسلمان، وضعيت شمشيربازي استان مازندران توسط آنها مورد بحث و بررسي قرارگرفت. 


همچنین ببینید

پیگیری اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه فلوره در شیراز 

اردوی آماده سازی تیم ملی شمشیربازی اسلحه فلوره در شیراز پیگیری شد.  به گزارش روابط …

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی