پایان دوره مربیگری درجه 3 سابر استان فارس

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، دوره مربیگری درجه 3 اسلحه سابر استان فارس ازتاریخ 1402/02/26 الی 1402/02/30 در شیراز و با تدریس امیر رضایی نژاد برگزار شد.

همچنین ببینید

طرح بزرگ استعدادیابی شمشیربازی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، هیئت شمشیربازی استان کرمانشاه در نظر دارد تست های …

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی