انتصاب سرپرست هیات شمشیربازی استان لرستان  


دکتر علیرضا پورسلمان رییس فدراسیون شمشیربازی طی حکمی، محمد امین خسروی را به عنوان سرپرست هیات استان لرستانمنصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، ‌طبق حکم‌ دکتر پورسلمان برای محمد امین خسروی، وی برای مدت سه ماه مسئولیتسرپرستی هیات شمشیربازی استان لرستان را عهده دار شده است.

در این حکم بر برگزاری تشریفات انتخابات رییس در مدت زمان تصدی هیات تاکید شده است. 

همچنین ببینید

گزارش تصویری/ بازدید سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش از اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، اعزامی به بازی های المپیک  ۲۰۲۴ پاریس  

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی