در نشست مشترک بررسی شد؛ همکاری فدراسیون شمشیربازی و انجمن پزشکان ورزشی برای برگزاری دوره های مشترک 

نمایندگان فدراسیون شمشیربازی و انجمن پزشکان ورزشی در نشستی مشترک، به بررسی همکاری دو جانبه برای برگزاری همایش های ملی و دوره های آموزشی و بازآموزی پرداختند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، این نشست مشترک با حضور محسن وحدانی دبیر فدراسیون، دکتر محمودرضا شفاعت رییس کمیته پزشکی فدراسیون، دکتر شیوا جهانی رییس کمیته آموزش و همچنین دکتر حسین طاووسی سرپرست كميته رفاهي و منابع انساني  انحمن پزشكان ورزشي ايران برگزار شد.

همکاری به منظور برگزاری دوره های مشترک به صورت همایش ملی و دوره های آموزشی و بازآموزی محور اصلی این نشست بود. 

حرکات اصلاحی، طراحی تمرین، تناسب اندام و کنترل وزن از جمله موضوعاتی است که برگزاری دوره آموزشی و بازآموزی در آنها و ویژه مربیان با همکاری مشترک فدراسیون شمشیربازی و انجمن پزشکان ورزشی در برنامه قرار است. 

همچنین مقرر است همایشی ملی با حضور همزمان چند فدراسیون و همکاری انجمن پزشکان ورزشی نیز در برنامه باشد. یکی از فدراسیون های حاضر در این همایش، فدراسیون شمشیربازی است.

همچنین ببینید

گزارش تصویری/ بازدید سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش از اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، اعزامی به بازی های المپیک  ۲۰۲۴ پاریس  

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی