برگزاری جلسه فنی و تخصصی فدراسیون شمشیربازی در نشست با مسئولان هیات فارس

دکتر علیرضا پورسلمان در نشست فنی و تخصصی با مسئولان هیات استان فارس به بررسی وضعیت این هیات و عملکرد آن پرداخت. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، محمدرضا خیراندیش رییس، رامین ساعیان دبیر و مهدیس معصومی نایب رییس هیات شمشیربازی استان فارس با حضور در فدراسیون شمشیربازی و برگزاری نشست با دکتر علیرضا پورسلمان رییس فدراسیون، به تشریح عملکرد این هیات پرداختند. 

در این نشست علاوه بر بررسی نقاط ضعف، قوت، زیرساخت ها و نیروی انسانی شمشیربازی استان فارس، گزارشی از عملکرد هیات شمشیربازی در سال گذشته توسط مسئولان این هیات ارائه شد ضمن اینکه برنامه های پیش بینی شده برای ماه های پیش رو نیز ارائه شد. 

دکتر پورسلمان ضمن ارزیابی گزارش و برنامه های ارائه شده و بیان دیدگاه های خود نسبت به نقاط ضعف و قوت آنها، بر حمایت فدراسیون تاکید و خواستار ارائه منظم گزارش فعالیت های هیات فارس شد. 

حضور مسئولان هیات شمشیربازی استان فارس در محل فدراسیون در راستای ارزیابی وضعیت هیات های استانی و بررسی عملکردشان و تاکید فدراسیون بر لزوم برگزاری نشست های فنی و تخصصی دراین زمینه انجام شد. 

همچنین ببینید

گزارش تصویری/ بازدید سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش از اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، اعزامی به بازی های المپیک  ۲۰۲۴ پاریس  

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی