مسابقات آزاد زير ٢٣ سال دختران/ پایان مسابقات با معرفی برترین های اسلحه سابر


پرونده رقابت های شمشیربازی آزاد زیر ۲۳ سال دختران با برگزاری دیدارهای اسلحه سابر و معرفی برترین های شرکت کننده در آنبسته شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، مسابقات آزاد زیر ۲۳ سال دختران در اسلحه سابر با حضور ۶۸ شرکت کننده از ۸استان به میزبانی استان یزد برگزار شد.

شرکت کنندگان در ۱۰ گروه مقدماتی با یکدیگر دیدار کردند. در مجموع حدود ۲۷۰ دیدار میان آنها برگزار شد که در پایان زهرا هادیعابدینی از استان اصفهان به عنوان نخست دست یافت.

عنوان دوم مسابقات به شیدا عالمی از استان‌ یزد اختصاص یافت و جایگاه سوم مشترک هم به کیمیا عابدینی از استان تهران و آیساصدیقی از استان یزد اختصاص یافت. 

همچنین ببینید

گزارش تصویری/ بازدید سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش از اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، اعزامی به بازی های المپیک  ۲۰۲۴ پاریس  

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی