برگزاری نشست میان دکتر پورسلمان و فرماندار لارستان 

فرماندار لارستان در نشست مشترک با دكتر عليرضا پورسلمان رييس فدراسيون شمشيربازی، از آمادگی اين شهرستان برای ميزبانی رويدادهای مختلف خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسيون شمشيربازی، دكتر عليرضا پورسلمان رييس فدراسيون با دعوت داریوش دهقان و در نشست مشترک، با وی گفت و گو كرد.

در اين نشست كه عليپور معاون شهردار نيز در آن حضور داشت، فرماندار لارستان نسبت به آمادگی اين شهرستان برای ميزبانی مسابقات و اردوهای مختلف شمشيربازی و ساير رويدادهای اين رشته اعلام آمادگی كرد. 

دكتر پورسلمان با استقبال از اين پيشنهاد، ابراز اميدواری كرد كه لارستان به يكی از پايگاه های شمشيربازی در كشور تبديل شود.

همچنین ببینید

پیگیری اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه فلوره در شیراز 

اردوی آماده سازی تیم ملی شمشیربازی اسلحه فلوره در شیراز پیگیری شد.  به گزارش روابط …

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی