پيگيری اردوی آسیایی تيم ملی اسلحه اپه مردان

نخستين اردوی آماده سازی تيم ملی شمشيربازی اسلحه اپه مردان در سال جديد در حال پيگيری است.

به گزارش روابط عمومی فدراسيون شمشيربازی، محمد اسماعيلی، اميرحسين موشحی، محمد رحيمی، محمدرضا وثوقی، بهنام بيک و علی واعظ بازيكنانی هستند كه به حضور در نخستين اردوی آماده سازی تيم ملی اسلحه اپه در سال جديد دعوت شدند.

اين اردو از ١٨ فروردين آغاز شده و تا ٢٥ فروردين زير نظر حامد صداقتی ادامه دارد.

تيم ملی اسلحه اپه برای حضور در مسابقات قهرمانی و زون آسيا آماده می شود.

همچنین ببینید

پیگیری اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه فلوره در شیراز 

اردوی آماده سازی تیم ملی شمشیربازی اسلحه فلوره در شیراز پیگیری شد.  به گزارش روابط …

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی