ملی پوشان اسلحه فلوره در اردوی آماده سازی برای مسابقات قهرمانی و زون آسیا 

ملی پوشان اسلحه فلوره تمرینات آماده سازی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی و زون آسیا پیگیری می کنند. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، اردوی آماده سازی این تیم از ۱۸ فرودین آغاز شده و تا ۲۵ فرودین ادامه دارد.

علی امینی، صدرا جهانی، ماهان میرزایی، محمدصادق سجادپور و صدرا حسینی اردونشینان این تیم هستند. 

سید صادق طباطبایی هدایت تیم ملی شمشیربازی اسلحه فلروه را بر عهده دارد.

همچنین ببینید

پیگیری اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه فلوره در شیراز 

اردوی آماده سازی تیم ملی شمشیربازی اسلحه فلوره در شیراز پیگیری شد.  به گزارش روابط …

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی