قدرداني رييس فدراسيون شمشيربازي از سفير ايران در مجارستان  


مرتضي مراديان سفير ايران در مجارستان در زمان برگزاري جام جهاني اين كشور و پيش از آن، از نزديك پيگير وضعيت ملي پوشانايران بود. 

به گزارش روابط عمومي فدراسيون شمشيربازي، در جريان برگزاري جام جهاني مجارستان كه با مدال برنز علي پاكدامن در بخشانفرادي و كسب سهميه تيمي المپيك همراه بود، سفارت ايران در اين كشور همراهي قابل توجهي با تيم اعزامي ايران داشت.

مرتضي مراديان سفير ايران در مجارستان همراه با سلطاني نماينده سفارتخانه ايران در حوزه فرهنگي، اجتماعي و ورزشي با حضوردر سالن محل برگزاري مسابقات، مشوق ملي پوشان ايران در برگزاري ديدارهاي شان بودند كه باعث دلگرمي آنها شد. 

پيش از آغاز جام جهاني مجارستان نيز سفير ايران همراهي لازم را با فدراسيون شمشيربازي ايران براي سفر ملي پوشان و اقامت آنهادر بوداپست داشت.

در همين راستا، دكتر عليرضا پورسلمان در نامه اي رسمي به سفارت ايران در مجارستان، مراتب قدرداني خودِ و فدراسيون شمشيربازيايران را از وي و همكاران شان اعلام كرد.

همچنین ببینید

پیمان فخری سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در المپیک شد  

طبق توافقات صورت گرفته میان فدراسیون شمشیربازی و پیمان فخری، این مربی هدایت تیم ملی اسلحه سابر در بازی های المپیک را برعهده خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، رایزنی های فدراسیون با پیمان فخری برای هدایت تیم ملی اسلحه سابر در نهایتمنجر به توافق طرفین در این زمینه شد. بر این اساس، سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در بازی های المپیک ۲۰۲۴ پیمان فخری خواهد بود. به همین منظور این مربی تا یک ماه دیگر برای مذاکرات نهایی ‌و‌ آغاز به کار رسمی به ایران سفر می کند. تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر برای دومین بار در بازی های المپیک شرکت می کند، هدایت این تیم در بازی های ۲۰۲۰ توکیو هم برعهده پیمان فخری بود. پیمان فخری سال ها هدایت تیم ملی اسلحه سابر را بر عهده داشت. حضور نمایندگان شمشیربازی ایران در بخش انفرادی بازی هایالمپیک لندن و ریو هم‌با هدایت او انجام شد. 

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی