وبینار داوری بین المللی شمشیربازی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، وبینار داوری بین المللی شمشیربازی، امروز با همکاری کنفدراسیون شمشیربازی آسیا، فدراسیون جهانی شمشیربازی و فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی برگزار شد.

این وبینار در هر سه اسلحه برگزار می شود و از هر کشور 4 داور می توانند شرکت کنند.

همچنین ببینید

فلوریست ایرانی قهرمان مسابقات شمشیربازی جام ریاست جمهوری ارمنستان شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، مسابقات شمشیربازی جام ریاست جمهوری ارمنستان با شرکت تیم …

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی