دبیر کمیته حقوقی و انضباطی فدراسیون شمشیربازی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، با حکم دکتر علیرضا پورسلمان، رئیس فدراسیون شمشیربازی، حسین صادق زاده پوده به مدت یک سال به عنوان دبیر کمیته حقوقی و انضباطی فدراسیون شمشیربازی منصوب شد.

حکم او توسط رئیس در محل فدراسیون شمشیربازی به وی اعطاء شد.

همچنین ببینید

المپیک ۲۰۲۴ پاریس/ رونمایی از پوستر شمشیربازان ایران در فرانسه 

در فاصله چهار روز مانده به آغاز بازی های المپیک پاریس و طی مراسمی توسط …

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی