برگزاری کلاس مربیگری درجه ۳ سابر استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، کلاس مربیگری درجه ۳ سابر استان کرمانشاه، با مربیگری آقای نیما خلیلی راد در حال برگزاری است.

همچنین ببینید

طرح بزرگ استعدادیابی شمشیربازی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، هیئت شمشیربازی استان کرمانشاه در نظر دارد تست های …

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی