طرح بزرگ استعدادیابی شمشیربازی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، در طرح بزرگ استعدادیابی ورزشی هیئت شمشیربازی استان مرکزی، با همکاری مرکز ورزش قهرمانی استان در محل سالن سنجش و اندازه گیری قابلیت های جسمانی، توسط مربیان هیئت شمشیربازی بین حدود ۱۵۰ دانش آموز تست های آمادگی جسمانی به عمل آمد و دانش آموز مستعد شناسایی و جذب شدند.

همچنین ببینید

نشست دکتر پورسلمان با دبیر شورای نظارت و هماهنگی معاونت امور مدارس سما استان یزد

دکتر علیرضا پورسلمان رییس فدراسیون شمشیربازی در نشست با دکتر سیدعلی المدرسی دبیر شورای نظارت …

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی