رئیس هیئت شمشیربازی یزد منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، با حکم علیرضا پورسلمان، رئیس فدراسیون، سید علیرضا آسایش به مدت چهارسال به عنوان رئیس هیئت شمشیربازی یزد منصوب شد.

علیرضا آسایش در تاریخ 1401/12/15 و در مجمع انتخاباتی هیئت شمشیربازی استان یزد، با کسب تمام ۱۸ رای ماخوذ از اعضای مجمع، به عنوان رئیس هیئت انتخاب شده بود.

همچنین ببینید

صعود هر چهار شمشیرباز به جدول اصلی مسابقات جهانی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، امروز، مسابقات بین المللی شمشیربازی روسیه با حضور قهرمانان …

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی