اعضای کمیته اقتصادی مشخص شدند/ حضور مدیر عامل شهرک نمایشگاهی شهرآفتاب در کمیته اقتصادی فدراسیون

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، اعضای کمیته اقتصادی فدراسیون شمشیربازی مشخص شدند.

علیرضا محبوبی بغداد آبادی، عباس تقدسی نژاد، رحمانی، محمد عبدی، محمد عزیزی، کهندل، آسایش، احمدی، ملک ثابت و حسین رجبی این کمیته را تشکیل دادند.

در پایان اعضا احکام خود را از پورسلمان، سرپرست فدراسیون شمشیربازی دریافت کردند.

همچنین ببینید

گزین زاده عضو کمیته حقوقی و انضباطی فدراسیون شمشیربازی شد

با حکم دکتر عليرضا پورسلمان رييس فدراسیون شمشیربازی، شهاب گزین زاده را براي مدت يك …

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی