جایگاه سوم شمشیربازی ایران در بین ۱۷ تیم شرکت کننده در بازی‌های کشورهای اسلامی

به گزارش روابط‌عمومی فدراسیون شمشیربازی، در بازی های کشورهای اسلامی ۱۷ کشور در اسلحه های اپه، سابر و فلوره مردان و زنان حضور داشتند.
تیم ایران در این بازی ها با ۱۷ شمشیر باز در اسلحه های اپه زنان و مردان، سابر زنان و مردان و فلوره مردان شرکت کرده بود. حاصل حضور ایران در این بازی ها کسب یک طلا، ۳ نقره و ۲ برنز بود.
تیم ایران در رده بندی تیمی بین کشورها با ۴۲۴ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.
تیم ترکیه که میزبان بازی ها بود، با ۲۱ شمشیرباز و ۶۴۴ امتیاز در رده نخست قرار گرفت.
تیم ازبکستان با ۲۳ شمشیرباز و کسب ۶۲۲ امتیاز دوم شد.

*امتیازات کسب شده در هر اسلحه برای ایران به شرح زیر است:
اپه مردان: ۲۶ امتیاز انفرادی و ۵۲ امتیاز تیمی
فلوره مردان: ۲۴ امتیاز انفرادی و ۳۶ امتیاز تیمی
سابر مردان: ۶۴ امتیاز انفرادی و ۶۴ امتیاز تیمی
اپه زنان: ۴۲ امتیاز انفرادی و ۵۲ امتیاز تیمی
سابر زنان: ۲۸ امتیاز انفرادی و ۳۶ امتیاز تیمی

مدال آوران بازی های کشورهای اسلامی:
مدال طلا: تیم سابر مردان ( علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی و نیما زاهدی)
مدال نقره: علی پاکدامن(سابر)، تیم اپه مردان( محمدرضا وثوقی، محمد رضایی و محمد رضایی طادی) و تیم اپه زنان ( پریا ماهرخ، اعظم بختی و مهسا پور رحمتی)
مدال برنز: محمد رهبری (سابر) و اعظم بختی (اپه)

همچنین ببینید

پیام تبریک فدراسیون شمشیربازی به رییس جمهور منتخب

دکتر علیرضا پورسلمان رییس فدراسیون شمشیربازی در پیامی انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور …

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی