ثبت نام کمسیون های مربیان، داوران و ورزشکاران

به دنبال برگزاری جلسه فوق العاده مجمع فدراسیون شمشیربازی و تصویب دستورالعمل های چگونگی تشکیل کمیسیون های مربیان، داوران و ورزشکاران فدراسیون شمشیربازی مقرر گردید انتخابات کمیسیون های فوق تا پایان اسفندماه ماه سال 1400برگزار گردد. از این رو فدراسیون شمشیربازی به اطلاع کلیه داوران ، مربیان و ورزشکاران واحد شرایط عضویت در کمیسیون های فوق می رساند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 17اسفندماه فرصت دارند نسبت به ثبت نام در هیات های شهرستان یا مستقیما از طریق فدراسیون اقدام نمایند.شایان ذکر است دستورالعمل های مصوب از طریق اتوماسیون و واتس آپ به هیات های شهرستان ارسال گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی