طرح جامع فدراسیون جهانی شمشیربازی در زمینه کاهش ریسک کووید19

دانلود طرح جامع فدراسیون جهانی شمشیربازی در زمینه کاهش ریسک کووید19https://irfnc.ir/wp-content/uploads/2020/07/336.-طرح-جامع-در-زمینة-کاهش-ریسک-کورونا.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی