وحدانی: فدراسیون با استعدادیابی به دنبال سرمایه گذاری در شمشیربازی است

سرپرست دبیری فدراسیون شمشیربازی گفت: فدراسیون با کمک وزارت ورزش و با استعدادابی به دنبال سرماه گذاری در رشته شمشیربازی است.

. محسن وحدانی، سرپرست دبیری فدراسیون شمشیربازی همراه با رئیس کمیته استعدادابی فدراسیون طی جلسهای با انصاری معاون دفتر توسعه آموزشهای اه و استعدادابی وزارت ورزش در خصوص اهم برنامه های آموزش و استعدادابی فدراسیون و روند فعالیتهای توسعه این رشته ورزشی در سطح هیئتهای ورزشی کشور گزارشهای لازم را ارائه کرد و عنوان داشت: المپیاد استعدادهای برترورزش کشور جهت شکوفایی و توسعه ورزش قهرمانی این رشته المپیکی بی شک یک برنامه استراتژک و تحول گرا است.

وی تاکید کرد: همچنین فدراسیون در همین راستا با هماهنگی وزارت ورزش برنامه های خود را تدوین و به پیش میبرد و با روکرد قهرمانی در جهت شناسایی و جذب منتخبین با چشم اندازمدال آوری سرماهگذاری خواهد کرد

. وحدانی افزود: مستعدین این رشته ورزشی پر مدال ظرفیت کسب افتخار آفرنی و بالا بردن غرورملی را دارا هستند و در طی چند سال اخیر در ردههای سنی مختلف این را بارها ثابت کردند و جا دارد از حمایتهای بی دریغ دفتراستعدادابی وزارت ورزش در توسعه پایه ورزش شمشیربازی تشکر کنیم.

همچنین ببینید

برگزاری اردوی تمرینی و انتخابی تیم های ملی بانوان در اصفهان 

اردوی آماده سازی و انتخابی تیم های ملی شمشیربازی بانوان در هر سه اسلحه اپه، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مدال طلای آپه مردان

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by
مدال طلای سابر مردان در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

No, thank you. I do not want.
100% secure your website.
Powered by

 

از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی
از راست مرحوم عباس شقاقی_رشید خالقی_بهرام امین صدری_کیومرث طلوعی_بیژن سرهنگ پور_مرحوم علی قریشی